Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

predictableannie
7092 0208 420
Reposted fromrol rol viakartoNik kartoNik

December 06 2016

predictableannie
3279 9f76 420
This photo from a 1938 issue of National Geographic captioned, "Anne and her family lived alone on an island. She enjoyed having tea time with her friends the spiny lobster and baby hawk."
Reposted fromOFFka OFFka viamamozaco mamozaco
predictableannie
7062 0be7 420
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaszulson szulson
predictableannie
3360 f126 420
Tuwim.
Reposted fromzusnA zusnA viapralina pralina
predictableannie
9107 b6ae 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
predictableannie
3544 3405 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
predictableannie
5743 ca95 420
Reposted fromkrzysk krzysk viadzony dzony

December 05 2016

predictableannie

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie viarhubarbrr rhubarbrr
predictableannie
8605 0611 420
Reposted frombabyface babyface
predictableannie
The Wittgenstein Reader, Blackwell (1994).
Reposted fromgrycan grycan viababyface babyface
predictableannie
0874 5db6 420
Reposted frombabyface babyface
predictableannie
5209 a4d1 420

silenceforthesoul:

William Shackleton - Grass of Parnassus

Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
predictableannie
0782 349c 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
predictableannie
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— różewicz.
Reposted fromrol rol viabarmleczny barmleczny
predictableannie
4617 1a52 420
Stanisław Barańczak
Reposted frommadreality madreality viabarmleczny barmleczny
1598 9958 420

glsswrks:

Zofia Chomętowska - Jakub Chomętowski and lake Cholcza, May 1931

Reposted fromink ink viabarmleczny barmleczny
predictableannie
8489 1e02 420
Reposted fromrol rol viabarmleczny barmleczny
predictableannie

rozpuścić myśli w gorzkiej burzy

albo zamienić na czarnym rynku na szary dym

zdrowie poniesie koszty podróży

a rosji odda się ostatni krym.

 

do kaloryfera przywiąże się aluzje lata

i życzenie zdmuchnięte z kilkoma świeczkami

bestie szczerości odda się w gestie kata

marszu pod znanymi sztandarami

 

ostatni haust by ujrzeć dno, piekła szarpiące się jęzory

i choć po prawicy masz tam tron

boisz się nawet późnej pory 

— bm
Reposted frombarmleczny barmleczny
predictableannie
8225 8889 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabarmleczny barmleczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl